O MARDINU


Mardin je grad u jugoistočnoj Turskoj. Predstavlja glavni grad provincije Mardin i poznat je po svojoj arapskoj arhitetkturi, kao i strateškom položaju na planini s koje se kada je bistro vreme vide polja severne Sirije.

Najraniji stanovnici Mardina su bili sirijski pravoslavni hrišćani, koji su osnovali grad u III veku. Grad je održao svoj hrišćanski identitet tokom muslimanske arapske vlasti između VII i XIII veka, pa i čak kada ga je za svoj glavni grad proglasilo pleme Artukidskih Turkmena između XII i XIV veka. Pleme su 1394. godine pokorili Mongoli, ali nikada nisu direktno upravljali područjem.

Mardin je postao deo Otomanskog carstva pod Selimom I 1517. godine i ostao je pod otomanskom vlašću sve do I svetskog rata. U gradu su se godine 1832. pobunili Kurdi. Mnogi od hrišćanskih stanovnika Mardina, potomci drevnih osnivača, su bili ubijeni ili prognani za vreme turskog rata za nezavisnost/asirskog genocida, pa hrišćani danas čine samo jednu malu manjinu u gradu.